شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

تمامی محصولات برنزی ارائه شده در سایت دارای ظمانت تحویل و سالم بودن هستند

قانون 2

در صورت هرگونه مشکل و ایراد محصولات و همچنین راهنمایی خواستن از ما وظیفه ی خود میدانیم به شما پاسخگو باشیم

قانون 3

تمامی محصولات ارائه شده توسط سایت ما دقیقا نمای محصول داخل سایت را از لحاظ ظاهر دارا می باشد